Privacy Boetemeter

Moet u een Privacy Impact Assessment doen?
Doe hier de privacy quick scan!

 

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen. Deze opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens stelt nieuwe, strenge eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wie zich niet aan deze eisen houdt riskeert een torenhoge boete.
Wilt u weten wat de mogelijke boete is die u kunt krijgen onder de nieuwe privacywetgeving? Vul dan hier anoniem de boetemeter in!

 

Heeft u een privacy policy in duidelijke en begrijpelijke taal?Maak uw keuze.

Heeft u een legitieme reden voor het verwerken van persoonsgegevens?Maak uw keuze.

Verwerkt u de gegevens voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn en is dit doel niet verenigbaar met het oorspronkelijke doel?Maak uw keuze.

Verwerkt u bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, seksuele leven, religie etc.) zonder toestemming van de betrokkene en bent u geen organisatie die hiervoor specifiek bedoeld is (bijv. ziekenhuis, politie of kerk)?Maak uw keuze.

Heeft u procedures waarmee u betrokkenen inzicht kunt geven in de verwerking van hun persoonsgegevens?Maak uw keuze.

Gaat u in op verzoeken van betrokkenen die willen weten welke gegevens u van hen verwerkt?Maak uw keuze.

Heeft u procedures waarmee u op verzoek van de betrokkene gegevens kunt corrigeren en aanpassen?Maak uw keuze.

Heeft u procedures waarmee u ervoor zorgt dat op het verzoek van de betrokkene gegevens niet langer verwerkt en verspreid worden (recht om vergeten te worden)?Maak uw keuze.

Heeft u procedures waarmee u de betrokkene de mogelijkheid biedt om een afschrift van zijn gegevens te verkrijgen in een bruikbaar formaat (data portabiliteit)?Maak uw keuze.

Reageert u binnen een maand op verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of data portabiliteit?Maak uw keuze.

Brengt u kosten in rekening voor de uitvoering van verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering?Maak uw keuze.

Heeft u documentatie waaruit blijkt welke persoonsgegevens u verwerkt, waarom u dit doet en wie verantwoordelijk is voor de gegevens?Maak uw keuze.

Als u met meerdere partners samenwerkt, legt u dan concreet vast wie voor welk deel van de verwerking verantwoordelijk is?Maak uw keuze.

Heeft u een duidelijk omschreven privacybeleid?Maak uw keuze.

Heeft u een duidelijk omschreven beleid voor de privacy-vriendelijke ontwikkeling van producten of diensten (privacy by design & privacy by default)?Maak uw keuze.

Heeft u een duidelijk omschreven beleid voor informatiebeveiliging?Maak uw keuze.

Documenteert u alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, inclusief alle feiten, gevolgen en genomen maatregelen?Maak uw keuze.

Meldt u datalekken aan de toezichthouder en aan betrokkenen?Maak uw keuze.

Doet u een privacy impact assessment bij nieuwe toepassingen en diensten?Maak uw keuze.

Bent u een onderneming?Maak uw keuze.

Wat is uw jaaromzet?

Deze vraag geldt enkel voor ondernemingen. De hoogte van een mogelijke boete is mede-afhankelijk van de vraag of u een onderneming bent.


Maak uw keuze.

 

Uw Score

Druk op de knop om uw score te zien.

 

Hieronder staat de maximale totale boete die u kunt krijgen op basis van de door u ingevulde antwoorden.

Het boetebedrag is per overtreding en gebaseerd op een percentage van uw jaaromzet (0,5%, 1% en 2%). Deze percentages zijn cumulatief.
Het kan zijn dat wanneer u een bescheiden jaaromzet heeft de vaste boetebedragen hoger zijn dan de bedragen als percentage van uw omzet.
Heeft u een bescheiden jaaromzet en wilt u weten wat de maximale boete is?
Vul dan de Boetemeter opnieuw in en antwoord 'nee' op de vraag of u een onderneming bent.

€ 820.000,00

 

Verrast door uw score?
Bereid u nu alvast voor op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving en verbeter uw privacybeleid. Tarvos staat u hier graag in bij.
Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Tarvos via 0514-541181 of info@tarvos.nl voor een advies op maat.

Copyright © 2009-2019 Tarvos Information Management, Landmansweg 10, 8536 TB Oosterzee, Nederland. tarvos.nl
t m